XMONE – Maak je klaar voor een aantrekkelijk nieuw programma bij Modere!

XMONE is een interessant programma dat speciaal is opgezet voor nieuwe Social Marketers die met Modere aan de slag gaan. Door binnen de eerste maanden specifieke doelen te bereiken, kunnen nieuwe Social Marketers tot € 300 verdienen. Een geweldige manier dus om jezelf te belonen voor de best mogelijke start van je Modere-activiteiten!

Bovendien worden Social Marketers die de XMONE-programmabonus behalen ook erkend tijdens onze maandelijkse Kick Off calls. Wie houdt er niet van een beetje erkenning voor zijn of haar geweldige werk?

Voor nieuwe Social Marketers zijn er twee manieren om in totaal tot € 300 te verdienen, met als uiteindelijke doel om na hun 4e volledige kalendermaand na inschrijving zowel de Silver- als Team Leader-status te bereiken.

Nieuwe Social Marketers moeten:

 • zich inschrijven met een bestelling van minimaal 150MP;
 • zich kwalificeren voor de Silver-status binnen de eerste volledige maand om € 75 te verdienen;
 • zich opnieuw kwalificeren voor de Silver-status binnen de maand onmiddellijk daarna om nog eens € 75 te verdienen;
 • twee nieuwe Social Marketers in hun team inschrijven, elk met een minimale bestelling van 125MP;
 • tegen het einde van hun 4e maand de Silver- en Team Leader-status bereiken; dan verdienen ze € 150;

OF

 • zich inschrijven met een bestelling van minimaal 150MP;
 • twee nieuwe Social Marketers in hun team inschrijven, elk met een minimale bestelling van 125MP;
 • de Silver- EN Team Leader-status bereiken binnen een van de eerste 4 kalendermaanden na inschrijving; dan verdienen ze in één keer € 300.

 

Help je nieuwe Social Marketers hun doelen op te stellen om in aanmerking te komen voor het XMONE-programma en neem een vliegende start!

 

HOE KUN JE JE KWALIFICEREN?

Nieuwe Social Marketers hebben vier volledige kalendermaanden de tijd, inclusief hun maand van inschrijving, om aan de XMONE-vereisten te voldoen. Als een Social Marketer bijvoorbeeld op 5 november toetreedt, heeft hij/zij de rest van november en de maanden december, januari en februari om aan de vereisten te voldoen.

Social Marketers die zich inschrijven met een bestelling van 150MP komen in aanmerking voor de XMONE-bonus bij het voldoen aan de kwalificatiecriteria.

 

KWALIFICATIEBELONING

Social Marketers die de Modere XMONE-bonus verkrijgen, kunnen tot € 300 verdienen.

 

VOORBEELDEN

SM1 meldt zich aan met een bestelling van minimaal 150MP op 21 januari. SM1 bereikt de Silver-status en verdient zo € 75.
Maand 2 (februari): SM1 bereikt de Silver-status en verdient zo € 75.
Maand 3 (maart): SM1 bereikt de Silver-status en verdient zo de minimaal gegarandeerde bonus maar geen XMONE-bonus voor deze maand.
Maand 4 (april): SM1 bereikt zowel de Silver- als de Team Leader-status en verdient zo € 150 voor het bereiken van de Silver- en Team Leader-status in de eerste 4 maanden.

SM2 meldt zich aan met een minimale bestelling van 150MP op 4 februari.
Maand 2 (maart): SM2 bereikt de Silver-status en verdient zo € 75.
Maand 3 (april): SM2 bereikt de Silver-status en verdient zo € 75.
Maand 4 (mei): SM2 bereikt de Silver-status en verdient zo geen XMONE-bonus in die maand.

SM3 meldt zich aan met een minimale bestelling van 150MP op 24 december.
Maand 2 (januari): SM3 bereikt zowel de Silver- als de Team Leader-status en verdient zo € 300 voor het in één keer bereiken van de Silver- en Team Leader-status.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De promotor is Modere Europe BV, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, België.
 2. Het Modere XMONE-programma is een tijdelijke verkooppromotie en is geen permanent onderdeel van het Modere compensatieplan.
 3. De promotie is geldig voor nieuwe Social Marketers die zich in de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 maart 2024 aanmelden.
 4. De promotie is open voor alle nieuwe Social Marketers die gevestigd zijn in een van de Europese landen die door Modere Europe worden ondersteund.
 5. Een Social Marketer die in aanmerking komt voor de XMONE-bonus moet in aanmerking komen voor commissie in de betreffende bonusmaand.
 6. De bonus is niet met terugwerkende kracht geldig voor nieuwe Social Marketers. De Social Marketers beginnen de beloning te verdienen in de maand waarin ze in aanmerking komen.
 7. De XMONE-bonus die je als onderdeel van deze promotie verdient, wordt samen met jouw maandelijkse commissiebetaling uitbetaald.
 8. De inkomsten uit deze promotie zijn niet overdraagbaar, noch geheel noch gedeeltelijk.
 9. Aantallen gegenereerd door dubbele accounts worden door Modere gediskwalificeerd.
 10. De waarde van de beloning in het Modere XMONE-programma wordt vermeld in het jaarlijkse belastingdocument van de Social Marketer.
 11. Winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.
 12. Modere behoudt zich het recht voor om je foto’s en profiel te publiceren en te gebruiken in nieuwsbrieven, op de Modere-website, -blog en andere media die Modere gebruikt om haar activiteiten te promoten.
 13. Elke individuele kwalificatie mag slechts één keer worden geteld.
 14. Door deel te nemen aan het Modere XMONE-programma, erken en aanvaard je volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.
 15. De promotie kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door Modere worden gewijzigd of beëindigd.
 16. Modere behoudt zich het recht voor om een betaling in te houden in geval van twijfelachtige naleving van het Deelnamereglement voor de promotie en de bijbehorende Algemene Voorwaarden.
 17. De regels en vereisten in dit document kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Wettelijke waarschuwing: het is onwettig voor een promotor of een deelnemer aan een handelsregeling om iemand te overhalen een betaling te verrichten door voordelen te beloven als ze anderen aan een regeling laten deelnemen.